Werkwijze

Vitaal
Organiseren

Onze kennis is vaak verpakt in een Workshop of dialoogtafel. Deze werkvormen zijn nodig om de organisatie zelf woorden te laten geven aan gezondheid en vitaliteit. Er is echter veel meer te weten. Ons achterliggende model, het vliegwiel van vitailiteit helpt ons bij ons werk.

HeLiUMM Vliegwiel

Wij meten wel beter!
Om te bepalen hoever een organisatie met vitaliteit is, onderscheidt Heliumm vijf fasen. Van Reactief – de eerste fase – ontwikkelt een organisatie zich via Impulsief, Constructief en Perspectief zich naar de hoogst bereikbare fase Intuïtief. Deze fasen zijn meetbaar gemaakt.

Als eenmaal duidelijk is hoe de organisatie scoort op de diverse thema’s van het Heliumm-vliegwiel, dan is ook duidelijk in welke fase de organisatie zich bevindt (ergens tussen reactief en intuïtief). Dan kan ook het plan van aanpak gemaakt worden voor de volgende stap. Heliumm maakt daarbij nadrukkelijk gebruik van de reeds bestaande initiatieven.

Vijf fasen
Iedere fase heeft z’n eigen kenmerken. In de reactieve fase zijn organisaties nog sterk bezig met het oplossen van acute verzuimgevallen. Kun je je als organisatie verder ontwikkelen, dan kom je in de fasen waarbij de medewerkers zich bewuster worden van hun leefstijl en inzien dat vitaliteit van belang is voor een optimale werkprestatie. Het uiteindelijke doel is dat een gezonde(re) leefstijl onderdeel wordt van de cultuur. Vitaliteit zit dan in de genen van de organisatie: de intuïtieve fase.
Samen bewegen
Verandering gaat geleidelijk. Heliumm kiest voor kleine stapjes en daardoor zijn al snel de eerste resultaten te boeken. De start omvat een inventarisatie, een analyse en een terugkoppeling van de eerste inzichten. Wat wordt er al gedaan op het gebied van healthy lifestyle? Wat vinden de medewerkers ervan? En de leidinggevenden? Hoe kijken ze tegen vitaliteit aan en zitten daar verschillen tussen? De inventarisatie voert Heliumm uit door middel van een online scan en door interviews. Zo ontstaat er een goed beeld van de negen thema’s die Heliumm onderscheiden heeft.


“HeLiUMM ondersteunt
bij het omzetten van ambities
in resultaten.”Hoe geven we mensen speelruimte waar ze energie van krijgen? Dirk Moes, Adviseur "Vitaliteit werkt"
Vitaliteit werkt!
Vele losse initiatieven vragen om regie. Daar helpen we bij. Bestaande ideeën en initiatieven brengen we bij elkaar en gaan we herschikken. Vervolgens onderzoeken we wat er eventueel toegevoegd kan worden en hoe die nieuwe interventies het beste geïmplementeerd zouden kunnen worden. Heliumm kent een wijdvertakt netwerk van coaches, consultants en adviseurs op het gebied van Healthy Lifestyle en duurzame inzetbaarheid. We werken altijd met die aanbieder die het beste aansluit bij de uitvoering van het plan voor uw organisatie. Het uitgangspunt voor ons is om de organisatie zoveel mogelijk te ondersteunen bij het veranderproces met als doel om het stokje zo snel mogelijk over te dragen zodat we ons zelf overbodig maken.

Aanpakken

De eerste stap is vandaag het recombineren van het bestaande. Morgen onderzoeken hoe dat te ontwikkelen om in staat te zijn elkaar overmorgen te inspireren. Neem vrijblijvend contact op.