Vitaal organiseren


Een healthy groeimodel
voor organisaties

Motivatie en gezondheid op de werkvloer zijn van belang. Welke interventie zet u in en hoe weet u en meet u de resultaten van investeringen in uw medewerkers?


HeLiUMM Vliegwiel

Blijvend verbeteren
HeLiUMM biedt een aanpak voor werkgevers die meer grip willen op hun Healthy Lifestyle, Duurzame Inzetbaarheid of Preventie. Dit kan door een horizon te creëren waar het met Healthy Lifestyle en gezondheid naar toe moet, maar ook door grip te krijgen op de implementatie hiervan.
Motivatie, inzet en gedrag ontstaan uit een complex van factoren op de werkvloer.

Gezonde leefstijl ontstaat door een interactie tussen mensen onderling en hun omgeving. Het is een complexe omgeving die blijvend veranderen lastig maakt. Aan de slag met vitaal organiseren betekent het bundelen van de vaak al aanwezige kennis en ervaring. HeLiUMM kan helpen bij dit organiseren en het structureel borgen van verbetering.


Wat is de opbrengst van Healthy Lifestyle initiatieven in uw organisatie?“Er is sprake van een trend voor werkgevers;
van bemoeizucht naar betrokkenheid.”
 • Connector.

  Wat zien we om ons heen?

  De huidige situatie

  • Zenden
  • Algemeen
  • Verzuimmanagement
  • Spiegels en kralen
  • Losse initiatieven
  • Gezondheid slecht bespreekbaar
  • Blauwdruk-aanpak

 • Connector.

  Wat willen we bereiken?

  De gewenste situatie

  • In dialoog gaan
  • Persoonlijk en individueel
  • Lifestylemanagement
  • Excelleren op inzetbaarheid
  • Groeirichting
  • Agile-aanpak
  • Een vitale organisatie

 • Connector.

  Wat nemen we mee?

  Overtuigingen

  • Ambitie telt
  • Visie en Strategie is nodig
  • Alles is er al
  • Er bestaat niet eén juist antwoord
  • Iedereen is gelijkwaardig
  • én iedereen is bijzonder
  • Belangstelling werkt beter

Werkwijze
De HeLiUMM aanpak maakt het ontwikkelingsniveau van uw organisatie op het gebied van Healthy Lifestyle zichtbaar.

Het resultaat van de aanpak is overzicht, meer grip op bestaande initiatieven, het ontstaan van een horizon. Het biedt de mogelijkheid om resultaten te meten en te vergelijken. Tegelijk biedt het een basis voor betere afstemming en inzicht in elkaar versterkende vervolgstappen.

 • Connector.

  Visie op Healthy Lifestyle

  Een visie hebben op gezonde leefstijl betekent dat er een toekomstbeeld is. Met HeLiUMM ontstaan lange termijn doelen met concrete tussenstappen en een plateauplanning om vervolg stappen te bepalen. Veelal ontbreekt een concreet beeld rond Healthy Lifestyle en gezond werken in een organisatie.

 • Connector.

  Grip op losse initiatieven

  Een belangrijk principe binnen HeLiUMM is het valoriseren van lopende initiatieven en dus het recombineren van het bestaande. Tegelijk ontstaat de mogelijkheid om doelgericht opzoek te gaan naar passende interventies in de markt. Natuurlijk zijn er organisaties die vooral willen kunnen analyseren en verbeteren op bestaande trajecten van Healthy Lifestyle en prevaleert voor hen met name de HeLiUMM aanpak.

 • Connector.

  Resultaten; meten en vergelijken

  Is de organisatie in staat aan te geven welk initiatief wat oplevert en is het dan mogelijk te sturen op meer geslaagde, minder of zelfs mislukte projecten? Vanuit HeLiUMM zijn concrete ontwikkelingen te benoemen, meetbaar te maken en achteraf te vergelijken.

Het HeLiUMM manifest

Een boekje is geschreven voor werkgevers die vitaliteit willen agenderen. We komen dit graag overhandigen om tegelijk met u in gesprek te gaan over de kansen die u ziet rond vitaal organiseren.